Język:
Start > Kategorie > giętarki > trzpieniowe > giętarki NC > MegaBender VS76 NC
Large_030-H63-Mandrel-bending-machine
  • Thumb_030-ped

MegaBender VS76 NC

 

Giętarka do rur, profili i kształtowników.
Technologia gięcia za pomocą owijania rury na obracającym się narowkowanym wzorniku z wypełnieniem wnętrza
rury za pomocą trzpienia giętkiego lub sztywnego
Przeznaczenie - urządzenia do gięcia rur okrągłych, kwadratowych, prostokątnych i owalnych.
Stosowane do gięcia stali zwykłej i specjalnej, nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
Opis urządzenia
Główny zespół napędowy - silnik elektryczny za pomocą przekładni zębatych napędza główny wał napędowy
Silnik wyposażony jest w hamulec w celu uzyskiwania jak największej dokładności gięcia.
Zespół hydrauliczny - służy do wkładania i wyciągania trzpienia, dosuwania formy ślizgowej, dosuwania
i zakleszczania szczęki zabieraka. Zespół ten zasilany jest niezależnym silnikiem wraz z pompą hydrauliczną
Układ programowania – służy do ustawiania kąta gięcia i sprężystości z dokładnością do 1º, w zakresie od 0º
do 180º. Pamięć obejmuje 30 programów po 9 gięć. System ma funkcję wyboru dwóch prędkości gięcia,
sprawdzania poprawności pracy i wykrywania awarii. Programowane jest cofanie trzpienia przed końcem gięcia,
w celu uniknięcia garbu na końcu gięcia.
Układ ustalania pozycji rury i zmiany płaszczyzny gięcia - składa się z prowadnicy i zamocowanego na niej
suwliwie - uchwytu pneumatycznego. Uchwyt wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 6 atm.
Ręczne przemieszczanie rury między gięciami oraz zmiana płaszczyzny gięcia oparte są o zderzaki zamocowywane
na prowadnicy. Pozycje rury i kąty płaszczyzny gięcia widoczne są na czytelnym wyświetlaczu.
Automatyczny cykl gięcia - naciśnięcie pedału gięcia powoduje chwyt rury, dociśnięcie formy ślizgowej, wejście
trzpienia do przestrzeni roboczej, obrót wzornika, wycofanie trzpienia i zatrzymanie maszyny. Po ponownym
nacisśnięciu następuje zwolnienie szczęk i wycofanie wzornika.
Oprzyrządowanie - wykonane jest z wysokiej klasy utwardzonych odlewów staliwnych, stali odpornych na ścieranie
oraz brązów . Zapewnia ono powtarzalność i precyzję gięcia przy długotrwałym użytkowaniu.
Elementy oprzyrządowania:
wzornik - element na którym owija się rura, jego dobór jest zależny od średnicy rury i promienia gięcia,
szczęka zabierająca - podłużny rowkowany element dociskający rurę do obracającego się wzornika,
forma ślizgowa - podłużny element zapewniający równoległe jej prowadzenie wzdłuż trzpienia,
wygładzacz fałd - element likwidujący fałdy, wchodzący klinem między rurę a wzornik
trzpień – walcowy element wprowadzany do wnętrza rury zapobiegający deformacjom podczas gięć
Dodatkowe możliwości - giętarka dostosowana jest do gięcia bez trzpienia na oprzyrządowaniu beztrzpieniowym.
Giętarka do rur, profili i kształtowników.
Technologia gięcia za pomocą owijania rury na obracającym się narowkowanym wzorniku z wypełnieniem wnętrzarury za pomocą trzpienia giętkiego lub sztywnegoPrzeznaczenie - urządzenia  do gięcia rur okrągłych, kwadratowych, prostokątnych i owalnych.
Stosowane do gięcia stali zwykłej i specjalnej, nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
Opis urządzenia
Główny zespół napędowy - silnik elektryczny za pomocą przekładni zębatych napędza główny wał  napędowySilnik wyposażony jest w hamulec w celu uzyskiwania jak największej dokładności gięcia.Zespół hydrauliczny - służy do wkładania i wyciągania trzpienia, dosuwania formy ślizgowej,  dosuwaniai zakleszczania szczęki zabieraka. Zespół ten zasilany jest niezależnym silnikiem wraz z  pompą hydrauliczną
Układ programowania 
– służy do ustawiania kąta gięcia i sprężystości z dokładnością do 1º, w zakresie od 0ºdo 180º. Pamięć obejmuje 30 programów po 9 gięć. System ma funkcję wyboru dwóch prędkości gięcia,sprawdzania poprawności pracy i wykrywania awarii. Programowane jest cofanie trzpienia przed końcem gięcia,w celu uniknięcia garbu na końcu gięcia.
Układ ustalania pozycji rury i zmiany płaszczyzny gięcia - składa się z prowadnicy i zamocowanego  na niejsuwliwie - uchwytu pneumatycznego. Uchwyt wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym  powietrzem 6 atm.Ręczne przemieszczanie rury między gięciami oraz zmiana płaszczyzny gięcia  oparte są o zderzaki zamocowywanena prowadnicy. Pozycje rury i kąty płaszczyzny gięcia widoczne  są na czytelnym wyświetlaczu.Automatyczny cykl gięcia - naciśnięcie pedału gięcia powoduje chwyt  rury, dociśnięcie formy ślizgowej, wejścietrzpienia do przestrzeni roboczej, obrót wzornika, wycofanie  trzpienia i zatrzymanie maszyny. Po ponownymnacisśnięciu następuje zwolnienie szczęk i wycofanie  wzornika.
Oprzyrządowanie 
- wykonane jest z wysokiej klasy utwardzonych odlewów staliwnych, stali odpornych na ścieranieoraz brązów . Zapewnia ono powtarzalność i precyzję gięcia przy długotrwałym użytkowaniu.
Elementy oprzyrządowania:
wzornik - element na którym owija się rura, jego dobór jest zależny od średnicy rury i promienia gięcia,szczęka zabierająca - podłużny rowkowany element dociskający rurę do obracającego się wzornika,forma ślizgowa - podłużny element zapewniający równoległe jej prowadzenie wzdłuż trzpienia,wygładzacz fałd - element likwidujący fałdy, wchodzący klinem między rurę a wzorniktrzpień – walcowy element wprowadzany do wnętrza rury zapobiegający deformacjom podczas gięć
Dodatkowe możliwości 
- giętarka dostosowana jest do gięcia bez trzpienia na oprzyrządowaniu beztrzpieniowym.

Wyposazenie standardowe:
 - art. nr.:050A wal szesciokatny 40mm, 050B wal szesciokatny 50mm, 050D suport do mocowania

  • CML INTERNATIONAL S.P.A.
    Producent:
  • giętarki » trzpieniowe » giętarki NC
    Kategoria:
Cena: zapytaj